YPE html PUBLIC"-// W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Menighetsleder - Metodistkirken på Bjølsen

Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Menighetsleder

Mitt navn er Steinar Hjerpseth og jeg er ansatt som pastor i Metodistkirken på Bjølsen i 50% stilling, fra høsten 2017. Jeg har vært pastor i Metodistkirken i Norge i 20 år og har nå også en stilling i menigheten på Lillestrøm hvor jeg også er bosatt. Jeg er gift og er far til tre.

Jeg har hatt en svært positiv opplevelse av å komme til menigheten på Bjølsen og ser fram til arbeidet sammen med dyktige medarbeidere.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en samtale!

Vennlig hilsen pastor Steinar Hjerpseth

Powered by Cornerstone