Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Nominasjoner til årskonferansen
Nominasjoner til årskonferansen

Nominasjoner til årskonferansen

2020-02-07
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her.

Valg 2020:

Følgende tillitsverv skal velges ved årskonferansen 2020:

Hovedstyret
Leder, årsklasse 2020-2022
Legt medlem, årsklasse 2020-2022
Leg vara, årsklasse 2020-2022
Pastoralt medlem, årsklasse 2020-2022
Pastoralt medlem, årsklasse 2020-2022
Leder av misjonsrådet, årsklasse 2020-2022
(Den kandidat som får nest flest stemmer i valgene «pastoralt medlem» og «legt medlem av hovedstyret» blir automatisk vara. Det bes dermed om at det spesielt opplyses dersom kandidatene ikke ønsker en varaplass)

Misjonsråd:
(Leder står oppført under «hovedstyret»)
Leg kvinne, årsklasse 2020-2024
Leg mann, årsklasse 2020-2024
Pastoral: 2020-2024

Det teologiske seminar:
Styrets leder, årsklasse 2020-2022
Årsklasse 2020-2022
Vara, årsklasse 2020-2022

Årsmøterepresentant i Blå Kors Norge
Årsklasse 2020-2024; To representanter +vara

Representanter i Familie og Mediers landsmøter
Årsklasse 2020-2024; To representanter

Årskonferansens desisjonskomite
Årsklasse 2020-2023

Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap
Representant årsklasse 2020-2022
Vara 2020-2022

Nominasjonskomiteen tar imot forslag frem til 1.april på kandidater til tillitsvervene. Forslag kan sendes til nominasjonskomiteen ved: lisa.kristin.hanielsen@metodistkirken.no

 

Nytt fra Metodistkirken
Steg er første skritt på veien til nye fellesskap, sier Ximena, Martine og Egil. Les mer
Med salget av kirkebygningen er det mange nye dører som åpner seg for menigheten i nord. Les mer
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her. Les mer
Powered by Cornerstone