Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Ukas program

07. April 2020

Påsken i kirken blir stillere enn den pleier å være i år. Det er likevel mye man kan følge med på i ulike medier som kan være med å skape påskestemning og høytid.

Hver helligdag gjennom påsken vil det bli sendt gudstjenester på:  www.metodistkirken.no

  • Skjærtorsdag 9. april kl. 18.00. Gudstjeneste fra Finnsnes menighet.
  • Langfredag 10, april kl. 11.00. Gudstjeneste fra Centralkirken menighet i Bergen.
  • Påskemorgen 12. april kl. 11.00. Gudstjeneste fra Arendal menighet.

Man kan også gå inn via Facebook: Metodistkirken i Norge

Hver hverdag legges det også ut en kort andakt på de samme plattformene.

På vår egen Facebookside, Metodistkirken på Bjølsen, har gode krefter begynt å legge ut materiell som er utarbeidet over tid og som det nå er en flott anledning til å presentere!

  • Det er bilder med tekst til kirkens arkitektur og kunst som Morten Skjørshammer og Monica Hovland har gjort et stort arbeid med.
  • Det vil også bli lagt ut sang- og musikkmateriell som har blitt produsert på Bjølsen gjennom mange tiår, og som våre teknikkere det siste året har fått digitalisert.
  • Vi jobber også mot å komme i gang med å sende enkle samlinger fra Metodistkirken på Bjølsen over påske.

Påskehilsen:

For mange vil feiringen av påskehøytiden i år bli enda mer i tråd med det som var den opprinnelige påskefeiringen hos det jødiske folk. Nemlig hjemme rundt bordet! Den tradisjonelle feiringen av jødisk påske er at familien er samlet hjemme rundt bordet og feirer påskemåltid. Denne feiringen er jo til minne om at folket ble fridd ut fra slavekårene i Egypt. Det er en frihetsfest! En feiring av at man ble satt i frihet og kunne leve i framtid og håp i Guds omsorg og nærhet. Dette var den rammen som også ble utgangspunktet for den kristne høytiden. Jesus gikk gjennom lidelse, død og fram til å oppstå til framtid og håp for oss alle!

Selv om ikke alt er på samme måte som et tradisjonelt påskemåltid, så er budskapet om Jesus det samme. Jesus brukte også nettopp denne høytiden til å innstifte nattverden. Det står at han tok det som var igjen etter måltidet og ga sine disipler som tegn på at han ga seg selv, og han ba dem gjøre dette til minne om ham.

I år må vi primært feire høytiden i hjemmene våre, da kirkene er stengt. For mange kan det likevel bli en god høytid sammen med våre nærmeste. For dem som er alene og som ikke kan samles med andre, kan derimot denne høytiden komme til og kjennes tung og lang. La oss alle ta kontakt og bruke telefon og medier for det det er verdt! Samtidig kan det også være godt å huske at for Jesus finnes det ingen grenser. Om kvelden 1.påskedag var disiplene samlet bak en låst dør, for de fryktet for hva som kunne skje også med dem. Plutselig stod Jesus der lys levende og snakket til dem. Påskens budskap til oss er jo nettopp at Jesus lever! At han overvant lidelsen og døden og stod opp. At han er levende og virksom og ikke bundet av alt det som binder oss og våre liv. La oss denne påsken løfte blikket, holde fast i at vi har en Herre som har overvunnet alt, og som strekker seg lenger en vår forstand kan fatte. Heller ikke koronapandemien kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus! Han er nær oss, overalt og til alle tider. Måtte det få være budskapet vi holder fast i også i tider med usikkerhet og uro for dagene som kommer.

Med ønske om en velsignet og god påskehøytid til dere alle!

Hilsen fra pastor Steinar Hjerpseth

Powered by Cornerstone